0-539-678 41 61 Çalışma Saatleri: 08:00 -22:00

Sapanca Gölü, Marmara Bölgesi'nin İzmit Körfezi ile Adapazarı havzası arasında yer alır. Gölün doğu kıyısı Sakarya Nehri'nden yaklaşık olarak 5 km uzaklıktadır. Batı tarafı ise İzmit Körfezi’nden yaklaşık 20 km uzaklıktadır. Bu aralıkta bazı dere ve çaylar yer alır ama su akışları oldukça az olup, yazları neredeyse hepsi kurur. Önemli çaylar şunlardır; Balıkhane, Karaçay, Yanık, Kuruçay, Mahmudiye Çayı, İstanbul Deresi, Keçi Deresi, Sarp Deresi ve Maden Deresi. Göle yeraltı sularının da aktığı ve gölü beslediği bilinmektedir. Gölün ise sadece tek bir çıkışı vardır ve bunun da adı Çarksuyu Çayı'dır. Bu çay Adapazarı'nın içerisinden boylu boyunca geçip Sakarya Nehri ile birleşir. Çarksuyu'nun başında su seviyesini düzenleyen düzenleyici mekanizma mevcuttur. Gölün suyunu çeşitli sanayiler kullanmaktadır. Gölün yakınlarında yada çevresinde yer alan sanayi ve kentleşme ile oluşan kirlenmeyi önleyecek ne gibi arıtma tesislerinin oluşturulduğu ise pek bilinmemektedir. Ancak sanayi kuruluşlarının çoğunun arıtma tesisleri olduğu sanılmaktadır. Adapazarı'nın göl suyunu şebeke suyu ve çeşme suyu olarak kullandığı bilinmektedir.

Kaynak: Sapanca Belediyesi